deyimlerimiz.com

Nutuk vermek deyimi:

Nutuk vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuda özel olarak hazırlanıp konuşmak.
"Nutuk vermek için, kürsüye doğru yürüyordu."
"Onun gibi değerli insanların, nutuk vermesi gerekiyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.