deyimlerimiz.com

Ödev saymak deyimi:

Ödev saymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey yapmayı kendisi için yerine getirilmesi zorunlu bir iş olarak kabul etmek, borç bilmek.
"Yaşlı komşusuna her gün bir tabak yemek götürmeyi ödev saydı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.