deyimlerimiz.com

Öğütlerde bulunmak deyimi:

Öğütlerde bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için yol göstermek, nasihat etmek, öğüt vermek.
"Okul başarısı için bana öğütlerde bulundu."
"Dedem herkese öğütlerde bulunuyor, sen de iyi dinle."
"Çocuğunuz sınıfta çok yaramaz, lütfen biraz öğütlerde bulunun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.