deyimlerimiz.com

Ok gibi ciğerine işledi deyimi:

Ok gibi ciğerine işledi deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılan bir hareketin çok üzmesi.
"Evladının onu yüzüstü bırakıp gitmesi, ok gibi ciğerine işledi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.