deyimlerimiz.com

Ok gibi ciğerine işlemek deyimi:

Ok gibi ciğerine işlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuda bir şeyden çok etkilenmek, acı ve ıstırap duymak.
"Evladının onu yüzüstü bırakıp gitmesi, ok gibi ciğerine işledi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.