deyimlerimiz.com

Olay çıkarmak deyimi:

Olay çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hoş olmayan bir durum yaratmak, hadise çıkarmak.
"Buraya olay çıkarmak için gelmedim."
"Sınıfta olay çıkarmadan bekleyin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.