deyimlerimiz.com

Ömrü hesap kitapla geçmek deyimi:

Ömrü hesap kitapla geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ömrünü okuyup yazmakla, tasarılar kurmakla tüketmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.