deyimlerimiz.com

Ömürler olsun deyimi:

Ömürler olsun deyiminin anlamı ve açıklaması

Eli öpülenin öpene "çok yaşa" anlamında söylediği bir söz.
"Ömürler olsun evladım, zahmet edip geldiniz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.