deyimlerimiz.com

On paraya on taklak atar deyimi:

On paraya on taklak atar deyiminin anlamı ve açıklaması

Küçük çıkar sağlamak için her türlü onur kırıcı işe katlanır.
"On paraya on taklak atmış biri, sana mı sadık kalacak."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.