deyimlerimiz.com

Önerge vermek deyimi:

Önerge vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Meclis veya kurultay gibi toplantılarda, herhangi bir mesele üzerine bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa yazılı kağıt vermek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.