deyimlerimiz.com

Onu bunu bırak deyimi:

Onu bunu bırak deyiminin anlamı ve açıklaması

"Bahane arama, mazeret ileri sürme" anlamında kullanılan bir söz.
"Sen onu bunu bırak, burada ne işin var?"
"Onu bunu bırak da, ödevlerini neden yapmadın, onu söyle."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.