deyimlerimiz.com

Önünde perende atamamak deyimi:

Önünde perende atamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Herhangi bir konuda birinden aşağı, beceriksiz olmak.
"Şoförlük konusunda senin önünde perende atamam."

2. Oyun çevirememek, aldatamamak, aldatılır gibi olmamak.
"Bu yaştan sonra kimsenin önünde perende atamam.”

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.