deyimlerimiz.com

Önünde perende atılmamak deyimi:

Önünde perende atılmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Herhangi bir konuda birinden aşağı, beceriksiz olmak.
"Şoförlük konusunda senin önünde perende atılmaz."

2. Oyun çevirememek, aldatamamak, aldatılır gibi olmamak.
"Bu yaştan sonra kimsenin önünde perende atılmaz.”

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.