deyimlerimiz.com

Örneğini almak deyimi:

Örneğini almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Biçimini çizmek.
"Bizim evin örneğini almak istiyormuş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.