deyimlerimiz.com

Örneğini çıkarmak deyimi:

Örneğini çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Benzerini yapmak, çizmek.
"Bu elbisenin örneğini çıkarınız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.