deyimlerimiz.com

Ortalığın karışması deyimi:

Ortalığın karışması deyiminin anlamı ve açıklaması

Düzensizliğin baş göstermesi. Tehlikeli durumun sinyallerinin görülmesi.
"Ortalığın karışmasını önlemek için gerekli önlemler alındı."
"15 Temmuz'da ortalığın karışmasını isteyenler başarılı olamadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.