deyimlerimiz.com

Örtülü ödenek deyimi:

Örtülü ödenek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gizli tutulan işlerde harcanmak için yetkililerin emrine verilen para, tahsisatımesture.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.