deyimlerimiz.com

Örülü olmak deyimi:

Örülü olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her şeyiyle mükemmel, eksiksiz ve estetik bütünlüğe sahip bulunmak.
"Yeni binamızın her yanı güzelliklerle örülü, eksik varsa söyle."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.