deyimlerimiz.com

Oy kullanmak deyimi:

Oy kullanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir konuya ait tercihini belirtmek, rey vermek.
"Oy kullanmak için okula gittiler."
"Oy kullanmak için yaşı tutmuyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.