deyimlerimiz.com

Oya sunmak deyimi:

Oya sunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işin sonucunu belirlemek üzere oy verilmesini istemek, oylama yoluyla bir topluluğun görüşünü almak.
"Bu görüşü oya sunmayı teklif ediyorum, kabul edenler el kaldırsınlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.