deyimlerimiz.com

Pabuç paralamak deyimi:

Pabuç paralamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş için bir yere çok gidip gelmek, işi takip etmek.
"Şu okul yolunda az pabuç paralamadım."
"Senin peşinde boş yere pabuç paralamışım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.