deyimlerimiz.com

Paçasından tutup atmak deyimi:

Paçasından tutup atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hakaretle kovmak.
"İleri geri konuşunca, paçasından tutup atmaktan başka çare kalmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.