deyimlerimiz.com

Paçasını kurtarmak deyimi:

Paçasını kurtarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Giriştiğine pişman olduğu, vazgeçmek istediği bir işten kendini kurtarmak.
"Şu işten bir türlü paçasını kurtaramadı."
"Tüm borcunu ödeyip bankadan paçasını kurtarmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.