deyimlerimiz.com

Paçasını toplayacak hâli olmamak deyimi:

Paçasını toplayacak hâli olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Güçsüz, beceriksiz olmak.
"Paçasını toplayacak hâli yok, bir de evlenmeyi planlıyormuş."
"Kardeşinin paçasını toplayacak hâli olsa, kendi sorunlarını çözer."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.