deyimlerimiz.com

Paçavra gibi deyimi:

Paçavra gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Değersiz kimse veya şey.
"Paçavra gibi kenara atılacak biri değilim."
"Yeni televizyon alınca, eski televizyonu paçavra gibi köşeye attınız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.