deyimlerimiz.com

Palan vurmak deyimi:

Palan vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Palanı hayvanın sırtına koyup bağlamak.
"Palan vurmak için çok uğraştım, ama başarılı olamadım."

Palan: Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir tür eyer.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.