deyimlerimiz.com

Par par yanmak deyimi:

Par par yanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yüksek ateşi olmak; bir yanıp bir sönmek; ışıl ışıl parlamak.
"Orman içinde par par yanmakta olan şeyin ne olduğunu çok merak ettik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.