deyimlerimiz.com

Para çıkışmamak deyimi:

Para çıkışmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gerekli paranın tamamını temin edememek, para eksik kalmak.
"Bir ayakkabı beğendim, alayım dedim ama para çıkışmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.