deyimlerimiz.com

Parasını çıkarmak deyimi:

Parasını çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

(Bir şey) Verilen parayı karşılayacak kadar yarar sağlamak.
"Bu kamyonu yıllarca kullanıp parasını çıkardım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.