deyimlerimiz.com

Parmağına dolamak deyimi:

Parmağına dolamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuyu her fırsatta, her yerde ele alıp konuşmak, o konu ile uğraşmak.
"Sen de o kızı parmağına dolamışsın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.