deyimlerimiz.com

Parsayı başkası toplamak deyimi:

Parsayı başkası toplamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Verilen emek karşılığını, emek veren değil, bir başkası almak.
"Biz durmadan çalışalım parsayı da başkası toplasın olmaz öyle şey!"
"Ben akşama kadar çalışayım, parsayı babam toplasın."

Parsa: Yapılan gösteriden sonra izleyiciden toplanan para.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.