deyimlerimiz.com

Patırtıya pabuç bırakmamak deyimi:

Patırtıya pabuç bırakmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Korkutmalara, tehditlere aldırış etmeyip dilediği gibi davranmak.
"Patırtıya pabuç bırakacak değiliz, kralı gelsin umurumda değil."
"Öyle her patırtıya pabuç bırakacak bir adam mı sanıyorlar beni?"
"Patırtıya pabuç bırakır mıyım ben? Hepsinin haddini bildireceğim."

Patırtı: 1. Pat pat çıkan sesin adı. 2. Herhangi bir biçimde veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü. 3. Gürültülü çatışma, arbede.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.