deyimlerimiz.com

Patron çıkarmak deyimi:

Patron çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Patronları çizili olduğu modelden kopya yolu ile bir kâğıda geçirip kesmek.
"Patron çıkarmak konusunda uzmanlaştım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.