deyimlerimiz.com

Pay vermek deyimi:

Pay vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hisse vermek, bölüşmede bulunan parçalardan ayırmak.
"Pastadan senin de payını verelim."

2. Küçük büyüğe karşılık vermek, saygısızca davranmak.
"Abine pay vermeye çalışıp kızdırma beni."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.