deyimlerimiz.com

Perende atamamak deyimi:

Perende atamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Herhangi bir konuda birinden aşağı, beceriksiz olmak.
"Şoförlük konusunda seninle perende atamam"

2. Oyun çevirememek, aldatamamak, aldatılır gibi olmamak.
"Bu yaştan sonra kimseyle perende atamam.”

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.