deyimlerimiz.com

Peşin pazarlık deyimi:

Peşin pazarlık deyiminin anlamı ve açıklaması

Sonradan olacağı hatıra gelen şeyler üzerinde önceden konuşup anlaşma.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.