deyimlerimiz.com

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın deyimi:

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi sonuna kadar götürmek kararını şaka yollu anlatmak için söylenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.