deyimlerimiz.com

Pisboğazlık etmek deyimi:

Pisboğazlık etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Vakitli vakitsiz eline geçen her şeyi yemek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.