deyimlerimiz.com

Post vermek deyimi:

Post vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Canını vermek, ölmek.
"Bu amaç uğruna post vermek de var."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.