deyimlerimiz.com

Pöstekisini çıkarmak deyimi:

Pöstekisini çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Öldürmek, yok etmek.
"Aramızı bozanların pöstekisini çıkarasım geliyor."

Pösteki: Koyun veya keçi postu.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.