deyimlerimiz.com

Pöstekisini sermek deyimi:

Pöstekisini sermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Döverek kımıldamayacak duruma getirmek, pestilini çıkarmak.
"Çok kabadayılık taslıyordu, akşam pöstekisini sermişler."
"Dikkatli olsun da arkadaşın pöstekisini sermesinler."

Pösteki: Koyun veya keçi postu.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.