deyimlerimiz.com

Rabbena hakkı için deyimi:

Rabbena hakkı için deyiminin anlamı ve açıklaması

Ant içerken inandırmak için kullanılan bir söz.
"Rabbena hakkı için söylüyorum, gerçekten çok üzülüyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.