deyimlerimiz.com

Raddelerinde deyimi:

Raddelerinde deyiminin anlamı ve açıklaması

Sularında.
"Saat on bir raddelerinde."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.