deyimlerimiz.com

Rahat bırakmak deyimi:

Rahat bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Daha rahat ve huzurlu oturmayı sağlamak.
"Beni rahat bırakırsanız, odamda kitap okuyacağım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.