deyimlerimiz.com

Rahat kıçına batmak deyimi:

Rahat kıçına batmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulunduğu rahat durumun kıymetini bilmemek.
"Kış günü evde rahat kıçına batmış, habersiz çıkıp gitmiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.