deyimlerimiz.com

Rahat yüzüne hasret kaldı deyimi:

Rahat yüzüne hasret kaldı deyiminin anlamı ve açıklaması

Huzursuz olmak, rahat edememek.
"Şirketi iflas etti, bir yıldır rahat yüzüne hasret kaldılar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.