deyimlerimiz.com

Randevu almak deyimi:

Randevu almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseden belli bir saat ve yerde buluşmak için söz almak, gün almak.
"Muayene için randevu almak gerekiyormuş."
"Genel Başkanımızla görüşmek için randevu almak istiyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.