deyimlerimiz.com

Rapor vermek deyimi:

Rapor vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucu düşünce veya gözlemleri bildirmek.
"Kendi kafama göre hareket edemem, ben de her gün patronuma karşı rapor vermek zorundayım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.