deyimlerimiz.com

Raspa taşı deyimi:

Raspa taşı deyiminin anlamı ve açıklaması

Gemi güvertelerini temizlemek için kullanılan sünger taşı.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.