deyimlerimiz.com

Rast gele! deyimi:

Rast gele! deyiminin anlamı ve açıklaması

"işiniz rast gitsin" anlamında kullanılan bir söz.
"Rast gele! Allah bol müşteriler versin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.